top of page

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, Slovenská nohejbalová asociácia v súčinnosti s trénerskou akadémiou FTVŠ Bratislava vykonala 19. - 20. júna 2021 druhé špecializované školenie a skúšky pod vedením garanta vzdelávacieho programu Mgr. Riacharda Makaru a koordinátora pre ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK Mgr. Lubomírom Tománkom, PhD. Teší nás, že vzdelávacieho programu sa prihlásilo dvanásť účastníkov z rôznych klubov ako: NO KAC Jednota Košice, NK Belá nad Cirochou, NK Revúca, NK Martin, NK Moravany, NK Vrbové, ŠK Slávia Trnava. Záverečne skúšky pozostávali z testu všeobecnej časti, testu z teórie a didaktiky vedenia nohejbalového tréningu a praktického vedenia tréningovej jednotky nohejbalu. Prajeme novým trénerom veľa úspechov, chuti do práce a veľa mladých nohejbalistov.

Súvisiace súbory:

  • tlačivo - program školenia 1. časť -       .pdf

  • tlačivo - program školenia 2. časť -      .pdf

  • tlačivo - program školenia 3. časť -      .pdf

Autor článku: Ing. Ján Brutovský, člen VV SNA

Kontakt: brutuscorte@gmail.com

bottom of page