top of page

Termín konferencie preložený

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, vážení priatelia nohejbalu. Plánovaný termín konferencie na deň 30.1.2021 sa z dôvodu pretrvávajúcich opatrení núdzového stavu zapríčinených Covid-19 prekladá zatiaľ na 13.marca 2021. O mieste, dátume a čase ako aj programe konferencie budú členovia konferencie informovaní do 13.februára 2021.

 

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page