Kde hľadať 

Rozhodcovia

Rozhodcovia 2019 / Rozhodcovia 2020

Zápis o stretnutí / Oficiálna signalizácia / Školenia rozhodcov

Orgány SNA

Výkonný výbor / Kontrolná komisia

Šporovo tech. komisia / Reprezentácia / Regionálne súťaže a turnaje

Propagácia a marketing / Evidencia, legislatíva,sekretariát / Ekonomi. komisia, hospo. úsek

Dokumenty

Stanovy SNA / Pravidlá nohejbalu / Hrací poriadok platný od 22.02.2020

Štatúty / Uznesenie

Logá / Hlavičkový papier

Pravidlá nohejbalu UNIF

Turnaje / Tlačivá k turnajom / Súpisky a propozí. / SP výsled. / SP propozí. / Rozpisy a zápisy

Prihlášky / M- SR výsledky / M- SR propozí. / Hrací poriadok a pravidlá nohejbalu

Slovenská nohejbalová liga SNL

Registrácia

Registračný folmulár

Metodika nohejbalu univerzita Karlova / Videa

Kontakt / +421 945 591 042

E-mail / nohejbal.sna@gmail.com

  • Facebook - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh