top of page

Kurzy trénerov nohejbalu

Vážení

Na základe Plánu činnosti SNA na rok 2022 sa plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I.-III. kvalifikačného stupňa uskutočnia prezenčne/ dištančne (on-line) v termínoch:

  • I. stupeň - v termíne: 14.-16. október 2022, v prípade väčšieho záujmu aj v decembri 2022

  • II. stupeň – v termíne: 1. časť v prvej polovici novembra 2022 a 2. časť február 2023

  • III. stupeň – v termíne: 1. časť v druhej polovici novembra 2022 a 2. časť február 2023

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie inštruktor I. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne/dištančne (on-line) v termíne:

  •  I. stupeň - v termíne: 23.-25.september 2022

Žiadam vedúcich a štatutárne orgány klubov, že v prípade, ak budete vo svojom okolí evidovať záujemcov o uvedené vzdelávacie programy, pošlite nám zoznam záujemcov (osobný e-mail, mobil) a rovnako údaje o vzdelávacom programe –v dostatočnom časovom predstihu- to znamená max. do konca augusta!. Záväzné prihlášky sa budú vypisovať potom.

Na základe predchádzajúcich skúseností Vás žiadame o zabezpečenia informovanosti Vašich záujemcov a o dodanie korektných údajov (osobný email a mobil) tak, aby to nekomplikovalo priebeh najmä dištančného vzdelávania.

Ing. Miroslav Kováč, prezident SNA

Kontakt: kovac@sportservice.com

bottom of page