top of page

Sústredenie juniorskej reprezentácie U-21

Podľa Plánu činnosti SNA na rok a oznámenia medzinárodnej organizácie UNIF sa v dňoch 17.-19.9.2021 uskutočnia Majstrovstvá sveta juniorov U21 v Rumunsku-meste Șimleul Silvaniei. Pre našu úspešnú reprezentáciu sa Naši mladí hráči zúčastnia posledného reprezentačného sústredenia v športovej hale v Diakovej v dňoch 31.8.-1.9.2021.Do širšieho výberu juniorskej reprezentácie , ktorá sa zúčastní sústredenia

, bolo pozvaných 8 hráčov, z ktorých tréner D. IFKA vyberie konečnú nomináciu. Medzitým prebiehajú organizačné opatrenia k bezproblémovému zaisteniu účasti našich mladých reprezentantov.

 

Prajem všetkým zainteresovaným hráčom aj funkcionárom, ktorí sa zaoberajú našou účasťou na akcii veľa zdaru, pevných nervov a nech hráči úspešne prejavia svoje majstrovstvo, ukážu , čo v nich je a že vedia reprezentovať Slovensko aj v tých najťažších súťažiach na svete.
 

Prezident SNA

 

Miroslav Kováč       

                         

bottom of page