top of page

Predbežný oznam o konaní školenia rozhodcov nohejbalu pre získanie/obnovu licencie.

Vážení členovia SNA,

Na základe rozhodnutia Konferencie SNA z júna tohto roku , Plánu činnosti Slovenskej nohejbalovej asociácie na rok 2021  a Smernice SNA pre prípravu športových odborníkov, sa  uskutoční školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa a odborný seminár na predĺženie platnosti licencie rozhodcu v dňoch 20.-21.11.2021 v Revúcej. Školenie je určené pre nových rozhodcov , interimálnych rozhodcov na získanie licencie rozhodcu v nohejbale a stávajúcich rozhodcov, ktorým uplynie doba platnosti licencie rozhodcu. Hlavným cieľom školenia bude účastníkov pripraviť pre rozhodovanie v súlade s pravidlami UNIF a s novelizovanými pravidlami Súťažného poriadku SNA. K uvedenému bude vydaný do 22.10.2021 oznam s pokynmi pre prihlásenie a s potrebnými údajmi pre zaslanie prihlášok a zverejnený na web SNA.

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page