top of page

Slovenska nohejbalová liga mužov opäť začína

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, priatelia a nadšenci nohejbalu.

Aj vďaka Vašej zodpovednosti, tak ako to prejavila aj drvivá väčšina obyvateľov Slovenska ,sa darí úspešným spôsobom eliminovať možné následky pandémie COVID-19.
Na základe dosiahnutých výsledkov celej spoločnosti môžeme začať pri dodržiavaní všetkých zásad ochrany zdravia v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva ligovými zápasmi od sobotu 13.júna 2020.
Určite s neskrývanou radosťou, ale zo zdvihnutým výstražným prstom Výkonný výbor SNA vydal rozpis zápasov v jednotlivých skupinách východ, stred a západ s vyvrcholením ligy v semifinálových a finálových zápasov o majstra ligy s predpokladom ukončenia v jesenných mesiacoch. Verím, že všetci členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie prejavia zdravú súťaživosť, úctu k súperovi a vzájomnú toleranciu k potrebám a možnostiam súperov. Výkonným výborom boli vytvorené podmienky pre úspešné rozbehnutie ligových bojov, ktoré by
mali vyústiť v úspešnej reprezentácii nohejbalu a Slovenska v Európe a dúfajme, že aj na svetovom šampionáte, ktorý by sa mal konať v Českej republike. Som presvedčený, že každý z Vás vynaloží maximálne úsilie pre splnenie cieľov, ktoré sme si stanovili v Pláne činnosti SNA

na tento rok.

Prajem Vám v celej súťaži hlavne športové šťastie, úspech vo vzájomných zápasoch, čo najmenej zdravotných problémov a nech je majstrom republiky na rok 2020 ten najlepší. Pri tejto príležitosti si dovolím vysloviť aj prianie, aby slovenský nohejbal sa dostal opäť viac do povedomia občanov Slovenska ako jeden z najúspešnejších športov, ktorým dokážeme našu vlasť úspešne reprezentovať vo svete.
Zároveň opäť vyzývam na dôsledné plnenie a dodržiavanie zásad ochrany zdravia, aby sme predišli možnému vzniku druhej vlny pandémie.

 

S pozdravom športu zdar a nohejbalu zvlášť, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page