top of page

Usmernenie SNA k aktuálnej situácii - COVID 19

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, vážení priatelia nohejbalu. Vzhľadom na reálny vývoj situácie ohľadne opatrení k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID19 a mnohých ďalších otázok od Vás Vám chcem podať povzbudivú informáciu, týkajúcu sa možného individuálneho športovania bez rúšok. Ústredný krízový štáb v utorok 21. 4. 2020 schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a od stredy 22. apríla vláda pristúpila k čiastočnému uvoľneniu prísnych proti-epidemiologických opatrení. Od stredy, budú môcť občania Slovenska opäť začať využívať vonkajšie športoviská k individuálnemu športovaniu. Doterajší vývoj situácie nasvedčuje zlepšovaniu situácie, ktorá sa ale reálne bude vyvíjať v závislosti od zodpovedného správania sa osôb a nechceme týmto svojou nedisciplinovanosťou prispieť k znovu zavretiu všetkých športovísk, preto prosím dodržujte pravidlá sprísnenej hygieny a rešpektujte prosím všetky nariadenia vlády SR. Po rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva, Výkonný výbor SNA je pripravený okamžite reagovať na zmenu situácie pre upresnenie modelu súťažnej sezóny 2020 a tomuto rozhodnutiu bude predchádzať komunikácia VV SNA a ŠTK SNA z jednotlivými družstvami, aby navrhovaný model vyhovoval čo možno najväčšiemu počtu z nich.

Vzhľadom na zverejnené opatrenia krízového štábu, Slovenská nohejbalová asociácia doporučuje pre všetkých hráčov tieto pravidlá a opatrenia: vykonávať športovú činnosť je možné len na otvorených ihriskách s nasledujúcim zabezpečením:

  • vstup do nohejbalového areálu je povolený len osobám bez akýchkoľvek zdravotných problémov

  • vstup do športového areálu (nie na hraciu plochu) nie je povolený prípadnému sprievodu, divákom bez použitia rúšok

  • počet osôb na jednom nohejbalovom kurte je obmedzený na dvoch hráčov na každej strane

  • pri prípadnom striedaní hráčov na kurte je potrebné najprv počkať, kým končiaci hráči kurt neopustia a len potom môžu na kurt vstúpiť hráči, ktorí nastúpia do hry po nich

  • po skončení hracieho času sú hráči povinní bezodkladne opustiť areál a vždy dodržovať bezpečné rozostupy minimálne 2 metre

  • zázemie športoviska (šatne, sprchy, prípadné logistické priestory) musia byť uzatvorené

  • herné činnosti hráčov v blízkosti siete je nutné obmedziť minimálne na vzdialenosť 1 metra od siete z každej strany hracieho poľa rozhodnutie o otvorení kurtov a dohľad na dodržiavanie ustanovení o dodržiavaní opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu je v kompetencii jednotlivých klubov

  • Je nutné zabezpečiť definfekciu použitého materiálu pre herné činnosti

 

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page