top of page

Prešovská nohejbalová liga 2022 / 2023

 1. kolo 

Streda 19. Október / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - NK Remeniny / 5:11, 7:11 / 0:2  
NK Teriakovce - OŠK Fintice / 3:11, 3:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Teriakovce / 11:8, 10:11, 11:5 / 2:1 
NK Remeniny - OŠK Fintice / 5:11, 11:9, 11:7 / 2:1 
NK Remeniny - NK Teriakovce / 11:4, 11:4 / 2:0 
Ingos Prešov - OŠK Fintice / 1:11, 6:11 / 0:2 

 2. kolo 

Streda 26. Október / 18.00 / ZŠ Fintice

VTJ Letisko - NK Ražňany 11:1, 11:6 / 2:0 
NK Levoča - TJ Magura Zborov 7:11, 9:11 / 0:2 
VTJ Letisko - NK Levoča 11:6, 11:7 / 2:0 
NK Ražňany - TJ Magura Zborov 4:11, 3:11 / 0:2 
NK Ražňany - NK Levoča 2:11, 4:11 / 0:2 
VTJ Letisko - TJ Magura Zborov 11:6, 10:11, 12:10 / 2:1 

 3. kolo 

Streda 3. November  / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Ražňany NK Levoča 5:11, 4:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov NK Levoča 11:5, 11:5 / 2:0 
Ingos Prešov TJ Magura Zborov 11:9, 11:9 / 2:0 
Ingos Prešov NK Levoča 11:9, 4:11, 11:9 / 2:1 
TJ Magura Zborov NK Ražňany 11:2, 11:1 / 2:0 
Ingos Prešov NK Ražňany 11:5, 11:4 / 2:0 

 4. kolo 

Streda 9. November / 18.00 / ZŠ Fintice

VTJ Letisko - OŠK Fintice 3:11, 6:11 / 0:2 
NK Teriakovce - OŠK Fintice 3:11, 3:11 / 0:2 
NK Remeniny - VTJ Letisko 11:10, 11:8 / 2:0 
NK Remeniny - OŠK Fintice 7:11, 10:11 / 0:2 
NK Teriakovce - VTJ Letisko 1:11, 2:11 / 0:2 
NK Remeniny - VTJ Letisko 9:11, 11:10, 9:11 / 1:2 

 5. kolo 

Streda 16. Novembra / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Ražňany - NK Levoča 8:11, 1:11 / 0:2 
TJ Magura - Zborov NK Levoča 10:11, 11: 7, 6:11 / 1:2 
NK Remeniny - NK Ražňany 11: 6, 11: 6 / 2:0 

NK Remeniny - NK Levoča 11: 5, 9:11, 11: 7 / 2:1 
TJ Magura Zborov - NK Ražňany 11: 3, 11: 6 / 2:0 
NK Remeniny - TJ Magura Zborov 0:11, 9:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - NK Ražňany 11: 4, 11: 6 / 2:0 

 6. kolo 

Streda 23. November / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - VTJ Letisko 2:11, 1:11 / 0:2 
NK Ražňany - OŠK Fintice 4:11, 2:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Ražňany 11:8, 10:11, 11:6 / 2:1 
VTJ Letisko - PŠK Fintice 9:11, 9:11 / 0:2 
VTJ Letisko - NK Ražňany 11:2, 11:6 / 2:0 
Ingos Prešov - OŠK Fintice 8:11, 1:11 / 0:2 

 7. kolo 

Streda 30. November / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Teriakovce - NK Levoča  7:11, 6:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Levoča  8:11, 11:10, 8:11 / 1:2 
Ingos Prešov - NK Remeniny  11:-10, 9:11,7:11 / 1:2 
Ingos Prešov - NK Levoča  11:7, 7:11,12:10 /2:1 
Ingos Prešov - NK Teriakovce 
 11:7, 11:8 / 2:0 

NK Remeniny - NK Teriakovce  11:7, 11:10 / 2:0 

 8. kolo 

Streda 7. December / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Teriakovce - TJ Magura Zborov /  6:11, 2 :11 / 0:2 
VTJ Letisko  -NK Ražňany  11:6, 11:7 / 2:0 
NK Teriakovce - VTJ Letisko /  2:11, 3:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - NK Ražňany  11:2, 11:4 / 2:0 
TJ Magura Zborov - VTJ Letisko 
 11:7, 9:11, 11:7 / 2:1 

NK Teriakovce - NK Ražňany  9:11, 10:11 / 0:2 

 9. kolo 

Streda 14. December / 18.00 / ZŠ Fintice

VTJ Letisko - NK Levoča  11:5, 11:4 / 2:0 
NK Teriakovce - NK Levoča  11:10, 7:11, 6:11 / 1:2 
Ingos Prešov - NK Teriakovce  11:10, 11:3 / 2:0 
Ingos Prešov - NK Levoča  10:11, 10:11 / 0:2 
Ingos Prešov - VTJ Letisko  3:11, 5:11 / 0:2 
NK Teriakovce - VTJ Letisko 
 5:11, 5:11 / 0:2 

 10. kolo 

Streda 11. Január / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Levoča - OŠK Fintice /  11:10, 11:10 / 2:0 
TJ Magura Zborov - NK Levoča /  11:8, 11:9 / 2:0 
NK Teriakovce - TJ Magura Zborov  4:11, 4:11 / 0:2 
NK Teriakovce - OŠK Fintice  6:11, 5:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - OŠK Fintice  10:11. 11:4, 11:7 / 2:1 

 11. kolo 

Streda 18. Január / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - NK Remeniny / 6:11, 5:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - OŠK Fintice  6:11, 6:11 / 0:2 
Ingos Prešov - OŠK Fintice  6:11, 9:11 / 0:2 
NK Remeniny - TJ Magura Zborov  9:11, 5:11 / 0:2 
Ingos Prešov - TJ Magura Zborov  4:11, 6:11 / 0:2 
NK Remeniny - OŠK Fintice  6:11, 9:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Remeniny  11:9, 9:11,8:11 / 1:2  

 12. kolo 

Streda 25. Január / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Teriakovce - NK Levoča  4:11, 4:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Levoča  4:11, 8:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Ražňany 11: 6, 11: 9 / 2:0 
NK Remeniny - NK Teriakovce 11: 5, 11: 3 / 2:0 
NK Teriakovce - NK Ražňany 11: 10, 11: 5 / 2:0 
NK Remeniny - NK Ražňany  9:
11, 5:11,13:11 / 2:1 

 13. kolo 

Streda 1. Február / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - TJ Magura Zborov  5:11, 5:11 / 0:2 
VTJ Letisko - NK Fintice  5:11, 5:11 / 0:2 
Ingos Prešov - VTJ Letisko  2 :11, 2:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - NK Fintice  7 :11, 5:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Fintice  4:11, 6:11 / 0:2 
TJ Magura Zborov - VTJ Letisko  7 :11, 10:11 / 0:2 

 14. kolo 

Streda 8. Február / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Remeniny - VTJ Letisko  5:11, 11:9, 7:11 / 1:2 
TJ Magura Zborov - OŠK Fintice  7:11, 11:9, 8:11 / 1:2 
TJ Magura Zborov - VTJ Letisko 
 5:11, 6:11 / 0:2 
NK Remeniny - OŠK Fintice  4:11, 11:6, 11:9 / 2:1 
TJ Magura Zborov - VTJ Letisko  10:11, 11:9, 10:12 / 1:2 

 15. kolo 

Streda 18. Február / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - NK Teriakovce  11:3,11:6 / 2:0 
NK Ražňany - OŠK Fintice  2:11, 1:11 / 0:2 
Ingos Prešov - OŠK Fintice  3:11, 7:11 / 0:2 

NK Teriakovce - NK Ražňany  5 :11, 11:9, 11:7 / 2:1 

NK Teriakovce - OŠK Fintice  7 :11, 5:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Ražňany  11:6,11:8 / 2:0 
NK Teriakovce - NK Ražňany  10
:11, 11:10 , 11:8 / 2:1 

 16. kolo 

Streda 22. Február / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Remeniny - VTJ Letisko /  11:10, 2:11,7:11 / 1:2  
NK Ražňany - OŠK Fintice  1 :11, 4:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Ražňany  11:5,11:4 / 2:0 
NK Remeniny - OŠK Fintice  4:11, 8:11 / 0:2 
VTJ Letisko - NK Ražňany  11:7,11:5 / 2:0 
NK Remeniny - VTJ Letisko  8 :11, 10:11 / 0:2 

 17. kolo 

Streda 1. Marec / 18.00 / ZŠ Fintice

TJ Magura Zborov - NK Levoča  10:11, 9:11 / 0:2 

NK Teriakovce - NK Levoča  6:11, 8:11 / 0:2 
NK Remeniny - TJ Magura Zborov  6:11, 9:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Levoča  11:9,11:9 / 2:0 
NK Remeniny - NK Teriakovce  11:3,11:10 / 2:0 
NK Teriakovce - TJ Magura Zborov  5
:11, 6:11 / 0:2 

 18. kolo 

Streda 8. Marec / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - VTJ Letisko  10:11, 0:11 / 0:2 
NK Ražňany - NK Levoča  8:11, 2:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Ražňany  11:3,11:5 / 2:0 
VTJ Letisko - NK Levoča  11:6
,11:5 / 2:0 

Ingos Prešov - NK Levoča  8:11, 7:11 / 0:2 
Ingos Prešov - VTJ Letisko  9:11, 1
:11 / 0:2 

 19. kolo 

Streda 15. Marec / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Levoča - OŠK Fintice  11:10, 8:11, 13:12 / 2:1 
NK Teriakovce - NK Levoča  1:11, 6:11 / 0:2 
NK Teriakovce - VTJ Letisko  3:11, 3:11 / 0:2 
VTJ Letisko - NK Levoča  7:11, 10:11 / 0:2 
NK Levoča - OŠK Fintice  11:6,11:5 / 2:0 

NK Teriakovce - OŠK Fintice  5:11, 6:11 / 0:2 

 20. kolo 

Streda 22. Marec / 18.00 / ZŠ Fintice

Ingos Prešov - NK Remeniny  11:5 , 10:11, 11:6 / 2:1 
NK Teriakovce - TJ Magura Zborov  7:11, 2:11 / 0:2 
Ingos Prešov - NK Teriakovce  11:10,11:8 / 2:0 

NK Remeniny - TJ Magura Zborov  2:11, 7:11 / 0:2 
NK Remeniny - NK Teriakovce  10:11, 10:11 / 0:2 
Ingos Prešov - TJ Magura Zborov  7:11, 10:11 / 0:2 

Ingos Prešov - TJ Magura Zborov  2:11, 4:11 / 0:2  

 21. kolo 

Streda 29. Marec / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Levoča - OŠK Fintice  10:11, 5:11 / 0:2  
VTJ Letisko - NK Levoča  9:11, 7:11 / 0:2  
VTJ Letisko - NK Ražňany  11:2,11:4 / 2:0 

NK Ražňany - NK Levoča  7:11, 5:11 / 0:2  
NK Ražňany - OŠK Fintice  4:11, 0:11 / 0:2  
VTJ Letisko - OŠK Fintice  1:11, 8:11 / 0:2  

 22. kolo 

Streda 5. Apríl / 18.00 / ZŠ Fintice

VTJ Letisko - NK Teriakovce  11:4,11:2 / 2:0 

VTJ Letisko - OŠK Fintice  9:11,11:9,11:8 / 2:1 
OŠK Fintice - NK Ražňany 
 11:4,11:3 / 2:0 
OŠK Fintice - TJ Magura Zborov  11:4,11:8 / 2:0 
NK Ražňany - NK Teriakovce  11:9,
10:11 ,11:8  / 2:1 

NK Teriakovce - TJ Magura Zborov  7:11, 3 :11 / 0:2  
TJ Magura Zborov - VTJ Letisko  11:4,4:11,13:12 / 2:1  

 23. kolo 

Streda 12. Apríl / 18.00 / ZŠ Fintice

NK Remeniny - NK Levoča  11:1011:10/ 2:0 
Ingos Prešov - NK Levoč 4:11, 5:11 / 0:2  

Ingos Prešov - NK Ražňany  11:1, 11:3 / 2:0 
NK Remeniny - NK Ražňany  11:3,11:3 / 2:0 
OŠK Fintice - Ingos Prešov / 11:9,7:11,11:7 / 2:1 

 PLAY-OFF 1. kolo 

Streda 19. Apríl / 18.00 / ZŠ Fintice

OŠK Fintice - NK Ražňany   11:1 11:1 (2:0) ,11:3 (1:0) 
VTJ Letisko - NK Teriakovce 11:3 11:2 (2:0), 11:3 (1:0)

TJ Magura Zborov - Ingos Prešov 11:4 11:9 (2:0), 11:9 (1:0)
NK Levoča-NK Remeniny 11:8 11:6 (2:0), 8:11 11:7 (1:1)

 FINÁLE PNL 2022 / 2023 

Nedeľa 23. Apríl / 9.00 / ZŠ Fintice

OŠK Fintice – NK Levoča / 11:3 10:11 11:8 (2:1)
VTJ Letisko Prešov – TJ Magura Zborov / 9:11 6:11 (0:2)

OŠK Fintice – TJ Magura Zborov / 11:8 8:11 11:8 (2:1)
VTJ Letisko Prešov – NK Levoča / 10:11 5:11 (0:2)
TJ Magura Zborov – NK Levoča / 11:10 10:11 11:8 (2:1)
OŠK Fintice – VTJ Letisko Prešov / 11:8 11:8 (2:0)

 

 FINÁLE PNL 2022 / 2023 

Tabuľka Play-off 2023 – Turnaj o celkové 1. miesto.
1. OŠK Fintice          3 1 2 0 0 84:65 6:2 7
2. TJ Magura Zborov 3 1 1 1 0 81:75 5:3 6

3. NK Levoča           3 1 0 2 0 73:79 4:4 5
4. VTJ Letisko          3 0 0 0 3 46:66 0:6 0

Tabuľka Play off 2023 - Turnaj o celkové 5. miesto.

5. NK Remeniny       3 2 1 0 0 75:54 6:1 8
6. Ingos Prešov       3 2 0 0 1 57:56 4:2 6
7. NK Teriakovce      3 0 1 1 1 76:81 3:5 3

8. NK Ražňany         3 0 0 1 2 58:75 1:6 1

 

bottom of page