12.09.

2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V POHRANICIACH

Miesto: Pod lipou

Čas: 09:00

Registrácia a informácie: 037 787 19 21 / Obecný úrad

O dobrú zábavú bude postarané!

 

Viac

05.09.

2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ OBEC ŽABOKREKY

O pohár starostky obce 5. ročník.

Štartovné: 10€

Registrácia a informácie: +421 908 267 763 / misho11548@gmail.com

O občerstvenie a dobrú zábavú bude postarané!

 

Viac

29.08.

2020

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE

O pohár starostky obce Kolinovce

Čas: 09:00

Kde: Futbalové ihrisko v Kolinovciach

O občerstvenie a dobrú zábavú bude postarané!

 

Viac

29.08.

2020

Turnaj SNP v Trnave

Nohejbalový klub Slávia Trnava usporiada v sobotu 29.8.2020 tradičný turnaj trojíc v nohejbale Turnaj SNP

Na nohejbalových kurtoch AŠK Slávia Trnava (2 tartanové kurty, príjazd z ulice Jána Hajdóczyho v Trnave)

Prezentácia mužstiev do 8.30 

Jedna kategórie: bez obmedzení (vekových alebo výkonnostných)

Predpokladaný počet tímov 10-14

Systém hry určí usporiadateľ podľa počtu prihlásených družstiev

Hrá sa podľa platných pravidiel nohejbalu (2 dopady)

Trvanie turnaja — podľa počtu účastníkov, odhad: skupiny do 13:00, play off do 17:00 Štartovné 8€/hráča (v hotovosti na mieste)

Občerstvenie v cene štartovného (guláš, pivo/kofola, voda)

Družstva na popredných miestach budú odmenené vecnými cenami

Prihlášky u organizátora emailom na peter.hlinka@pobox.sk alebo telefonicky 0907 54 22 54

Trnava 28.7.2020

Mediálny parter: Trnavský hlas / https://www.trnavskyhlas.sk/

 

Peter Hlinka organizátor tel. 0907 54 22 54

Združenie Nohejbalový klub Slávia Trnava, Rybníková 1, Trnava, 91770,

IČO 36079162

Bank. účet 4W8291381/7500

www.nolielbal-trnava.estrankv.sk

Viac

29./30.08.2020

Memoriál NK Zalužice 2020

1. TERMÍN: 29. a 30. august  (sobota – dvojice, nedeľa – jednotlivci) 
2. USPORIADATEĽ: Nohejbalový klub Zalužice 
3. MIESTO: telocvičňa ZŠ / MŠ Zalužice, telocvičňa Michalovce 
4. PREZENTÁCIA: 8,15 - 8,45 v telocvični ZŠsMŠ Zalužice 
5. ÚČASTNÍCI: Prihlásené a organizátorom akceptované družstvá a jednotlivci. Hrá sa teraz len v jednej kategórii! Disciplíny: dvojice a jednotlivci. Účasť v turnaji (aj menovite) žiadame záväzne potvrdiť a zaplatiť štartovné do 22.08.2020

na bank. účet: NK Zalužice: SK44 7500 0000 0040 0789 8798  
6. DISCIPLÍNA: Turnaj sa hrá v dvojiciach (sobota) a v jednotlivcoch (nedeľa). 
7. HRACÍ SYSTÉM: Základná časť sa hrá v skupinách systémom každý s každým (4-členné, resp. 5-členné skupiny - podľa počtu prihlásených) na 2 hrané sety do 11 bodov. Minimálne dve najlepšie družstvá (alebo jednotlivci) z každej skupiny postupujú. Ďalší systém bude upresnený až po prihlásení družstiev (jednotlivcov). 
8. PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa pravidiel nohejbalu SNA pre hru dvojíc (dva dopady) a jednotlivcov (jeden dopad). V zákl. skupinách pri systéme každý s každým na dva hrané sety (set sa hrá do 11 b.), vo vyraďovacej časti pri k.o. systéme na dva víťazné sety (3. set od stavu 3:3).  O poradí v zákl. skupinách rozhoduje: 1. vyšší počet bodov, 2. v prípade rovnosti bodov vzájomný zápas, 3. rozhodujúci tretí set (ak skončil zápas 1:1). 
9. CENY: Prvé 4 dvojice a jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.  

10. ROZHODCOVIA: Na prvé zápasy budú delegovaní usporiadateľom a v ďalších zápasoch rozhoduje družstvo, ktoré prehralo. 
11. OBČERSTVENIE: Zaistené v dejisku konania podujatia (minerálka, kofola, pivo, chlebíčky, kava, párky). 
12. STRAVOVANIE: Obed pre všetkých účastníkov bude hradený usporiadateľom. 
13. ŠTARTOVNÉ: 5 €/účastník – 1 osoba (zaplatiť vopred pri prihláške na účet NK Zalužice)

KONTAKT NA USPORIADATEĽA:
Gabriel VIŇANSKÝ
072 34 Zalužice 401
mobil: 0904 435 321
e-mail: gabriel.vinansky@gmail.com
www.nkzaluzice.sk

Viac

22.08.

2020

Medzinárodné MSR v trojdopadovom nohejbale

Usporiadateľ: NK Dobrá Niva, SNA, FISH OZ,

Patrón MM-SR: Obecný úrad Dobrá Niva,

Miesto turnaja: Tenisové kurty - kúpele Sliač (GPS: 48°36'51.5"N 19°09'38.8"E)

Termín: Sobota – 22. august 2020 od 8°°hod.

Typ turnaja: Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v trojdopadovom

v nohejbale trojíc

Prihlášky: Záväznou prihláškou je spätné potvrdenie účasti OV(email)

Štartovné: 10,00 € – člen družstva (v cene guľáš, pivo a minerálka)

Prezentácia: od 8. 00 do 8. 30 hod. – vedúci družstiev(!!! prihlásenie na mieste neakceptujeme !!!) Pravidlá a podmienky účasti: Hrať môžu: - registrovaní muži nad 50 rokov veku bez obmedzenia - SR - v družstve maximálne jeden hráč z Interligy - ČR - v družstve maximálne jeden hrajúci extraligu - ženy a žiaci /SR,MR,ČR... - bez obmedzenia/

Hrá sa podľa platných pravidiel nohejbalu s výnimkami: - tri dopady do hracieho poľa - dve antukové ihriská - organizátor si vyhradzuje právo určenia hracieho systému s tým, že každý účastník hrá minimálne tri zápasy

Rozhodcovia a delegáti: Delegát MM-SR – Hrubej Jozef/člen KK SNA, Hlavný rozhodca – Dusko Ján/ rozhodca SNA, Delegovaní rozhodcovia schválení OV MM-SR .

Protesty: Do 15 minút s vkladom 10,00 € u hlavného rozhodcu a delegáta so zástupcom hráčov, v prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Úhrady: Usporiadateľ hradí len vopred zmluvne dohodnuté náklady

Ubytovanie: Na požiadanie zabezpečí usporiadateľ

Stravovanie: Počas celého trvania turnaja zabezpečí usporiadateľ (jedno hlavné jedlo, pivo, minerálka,....)

Ocenenia: - putovný pohár pre víťaza MM-SR - poháre a vecné ceny pre prvé tri družstvá - diplom a vecné ceny pre individuálne ocenených hráčov

Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné poistenie (doporučujeme kartu poistenca)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo: a) na jednotné oblečenie družstiev (minimálne tričká) b) na jednu súťaž a jeden zápas exhibične mimo MM-SR pre divákov

 

Organizačný výbor MM-SR:

  • Ján Kristeľ riaditeľ MM-SR / 0903 635 510

  • Robert Karniš predseda organizačného výboru / 0944 152 291 - PR, administratívne záležitosti

  • Jozef Panica technicko-organizačné zabezpečenie / 0911 506 720 - ihriská, zápisy výsledkov, info tabule, stravovanie

  • Ján Dusko hráčska oblasť / 0944 006 488 - zápisy výsledkov, rozhodcovia

Nohejbalový klub Dobrá Niva

číslo účtu – SK7709000000000402209990

Školská 3, 962 61 Dobrá Niva

IČO- 37950754

DIČ- 2021990597

e-mail: kristeljan62@gmail.com

 

Viac

01.08.

2020

NK Vinodol 2020

Vás srdečne pozýva na nohejbalový turnaj trojíc v dvojdopadovom nohejbale, ktorý sa uskutoční

01. augusta 2020 o 9:00 v areáli základnej školy.

O občerstvenie bude postarané.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánka