20200711_081159.jpg

Miroslav Kováč

Prezident SNA

NK Martin

+421 917 800 004

kovac@sportservice.sk

notfound.png

Štefan Dunaj

Viceprezident pre športové súťaže

NK Belá nad Cirochou

+421 915 469 427 

stefan.dunaj.sd@gmail.com

notfound.png

Ján Dusko

Viceprezident pre vnútorné záležitosti

NK Dobrá Niva

+421 944 006 488

dusko.jan@gmail.com

notfound.png

Jozef Kostúrik

Ekonomická komisia a hospodársky úsek

NK Ružomberok

+421 910 555 614 

jozef.kosturik@gmail.com

Karol Serdel

Regionálne súťaže a turnaje

NK Dobrá Niva

+421 911 835 067

karolserdel@gmail.com

notfound.png

Peter Kováč

Ligové súťaže

NK Revúca

+421 903 974 253

peterkovac542@centrum.sk

notfound.png

Jozef Panica

Športovo technická komisia

NK Sliač

+421 911 506 720

jozef.panica@gmail.com

Martina Klisenbauerová

Evidencia, legislatíva a sekretariát

NO Kac Košice

+421 915 790 063

tinaklis@yahoo.com

Ján Brutovský

Reklama a marketing

NO Kac Košice

+421 945 591 042

brutuscorte@gmail.com

Zoltán Varga

Člen výkonného výboru

NK Vrbové

+421 905 467 057

zolo.varga@gmail.com