Miroslav Kováč

Prezident SNA

NK Martin

+421 917 800 004

kovac@sportservice.sk

Štefan Dunaj

Viceprezident pre športové súťaže

NK Belá nad Cirochou

+421 915 469 427 

stefan.dunaj.sd@gmail.com

Ján Dusko

Viceprezident pre vnútorné záležitosti

NK Dobrá Niva

+421 944 006 488

dusko.jan@gmail.com

Jozef Kostúrik

Ekonomická komisia a hospodársky úsek

NK Ružomberok

+421 910 555 614 

jozef.kosturik@gmail.com

Karol Serdel

Regionálne súťaže a turnaje

NK Dobrá Niva

+421 911 835 067

karolserdel@gmail.com

Peter Kováč

Ligové súťaže

NK Revúca

+421 903 974 253

peterkovac542@centrum.sk

Jozef Panica

Športovo technická komisia

NK Sliač

+421 911 506 720

jozef.panica@gmail.com

Martina Klisenbauerová

Evidencia, legislatíva a sekretariát

NO Kac Košice

+421 915 790 063

tinaklis@yahoo.com

Ján Brutovský

Reklama a marketing

NO Kac Košice

+421 945 591 042

brutuscorte@gmail.com

Kontakt / +421 945 591 042

E-mail / nohejbal.sna@gmail.com

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh