top of page

Kurz rozhodcov nohejbalu UNIF

Technický výbor UNIF v spolupráci s národnými asociáciami usporiada kurz  rozhodcov pre medzinárodné súťaže vo štvrtok 3. novembra 2022 v dopoludňajších hodinách v priestoroch konania MS v nohejbale v Prahe. Kurz bude teoretický aj praktický a po skúškach budú mať účastníci možnosť rozhodovať niektoré zápasy v skupinách. Celý kurz a záverečná skúška budú vedené len v anglickom jazyku ( českými lektormi). Vstupné na kurz je 35 EUR.

Všetkých záujemcov prosíme, aby do konca septembra vyplnili prihlášku a poslali ju na e-mailovú adresu:nohejbal.sna.stk@gmail.com, kde sa sústredia prihlášky a pošlú na : marketing@futnetworld.com. Technický výbor UNIF pošle všetky podrobnosti o kurze všetkým účastníkom do polovice októbra.

Minimálnou podmienkou je , že žiadateľ musí byť držiteľom oprávnenia  rozhodcu nohejbalu 1.kvalifikačného stupňa v SNA.

Ak potrebujete pre svoje rozhodnutie skôr nejaké konkrétne informácie, môžete zavolať vedúcemu technickej komisie UNIF pánovi Vlastimilovi Stehlíkovi, +420 723 136 477.

Ing. Miroslav Kováč, prezident SNA

Kontakt: kovac@sportservice.com

bottom of page