top of page

Grand Prix SNA je súťažou klubov organizovanou Slovenskou nohejbalovou asociáciou. Účasť klubov na jednotlivých podujatiach v rámci Grand Prix je dobrovoľná. Cieľom súťaže je vyhodnotenie najaktívnejšieho klubu v rámci SNA. Do seriálu GP sú zaradené Majstrovstvá Slovenska vo všetkých disciplínach, Slovenský pohár, Ligová súťaž a vybrané turnaje podľa rozhodnutia výkonného výboru SNA, a to vo všetkých kategóriách (muži, juniori, žiaci, ženy). Pre rok 2024 sú vybraté nasledovné turnaje: Trnavský vianočný smeč - Trnava (muži), MM-SR v trojdopadovom nohejbale na Sliači (muži, žiaci) a Ruža-cup (muži).

  • Predpis - hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1. 1. 2018, Hracieho poriadku a propozícií jednotlivých podujatí.

  • Riadenie súťaže -  v zmysle čl. 1.2.3. SP je riadiacim orgánom súťaže Komisia pre súťaže SNA.

  • Víťazom súťaže sa stáva klub, ktorého družstvá dosiahnu v súčte najvyšší počet bodov zo všetkých podujatí. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí väčší počet vyšších umiestnení na podujatiach (od 1. po 8. miesto).

  • Celkové výsledky Grand Prix SNA 2024 budú vyhlásené na Konferencii SNA v roku 2025.

Ceny

1. miesto 400€

2. miesto 250€

3. miesto 200€

4. miesto 100€

5. miesto 50€

                              

Poradie
Klub
SNL Mužov
SNL Žiakov
SP Mužov
SP Žiakov
MSR 1 Mužov
MSR 2 Mužov
MSR 3 Mužov
MSR 2 Žiakov
MSR 3 Žiakov
MSR SLIAČ Muži
MSR SLIAČ Žiaci
Vianočný smeč TRNAVA
Body
1
ÚTM Trebišov
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
2
ŠK Laborec Humenné
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
3
NK Revúca
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
4
NO KAC Košice
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
5
NK Belá nad Cirochou
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
6
NK Zalužice
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
NK Ružomberok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
NK Vrbové
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9
NK Slávia Trnava
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
NK Martin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
NK Tornaľa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
NK Moravany
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
NK Vinodol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bottom of page