top of page

Grand Prix SNA je súťažou klubov organizovanou Slovenskou nohejbalovou asociáciou. Účasť klubov na jednotlivých podujatiach v rámci Grand Prix je dobrovoľná. Cieľom súťaže je vyhodnotenie najaktívnejšieho klubu v rámci SNA. Do seriálu GP sú zaradené Majstrovstvá Slovenska vo všetkých disciplínach, Slovenský pohár, Ligová súťaž a vybrané turnaje podľa rozhodnutia výkonného výboru SNA, a to vo všetkých kategóriách (muži, juniori, žiaci, ženy). Pre rok 2023 sú vybraté nasledovné turnaje: Trnavský vianočný smeč - Trnava (muži), MM-SR v trojdopadovom nohejbale na Sliači (muži, žiaci) a Memoriál v Zalužiciach (muži).

  • Predpis - hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1. 1. 2018, Hracieho poriadku a propozícií jednotlivých podujatí.

  • Riadenie súťaže -  v zmysle čl. 1.2.3. SP je riadiacim orgánom súťaže Komisia pre súťaže SNA.

  • Víťazom súťaže sa stáva klub, ktorého družstvá dosiahnu v súčte najvyšší počet bodov zo všetkých podujatí. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí väčší počet vyšších umiestnení na podujatiach (od 1. po 8. miesto).

  • Celkové výsledky Grand Prix SNA 2023 budú vyhlásené na Konferencii SNA v roku 2024.

Ceny

1. miesto 400€

2. miesto 250€

3. miesto 200€

4. miesto 100€

5. miesto 50€

                              

Poradie
Klub
SNL Mužov
SNL Žiakov
SP Mužov
SP Žiakov
MSR 1 Mužov
MSR 2 Mužov
MSR 3 Mužov
MSR 2 Žiakov
MSR 3 Žiakov
MSR SLIAČ Muži
Memoriál ZALUŽICE
Vianočný smeč TRNAVA
MSR SLIAČ Žiaci
Body
13
NK Vinodol
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
01
NK Revúca
18
48
16
14
0
0
0
20
20
8
0
0
0
144
02
NK Vrbové
18
60
7,5
16
0
0
0
12
14
4,3
0
0
8
139,8
03
NK Belá nad Cirochou
36
36
0
12
0
0
0
14
16
7
0
0
7
128
04
ÚTM Trebišov
0
42
0
20
0
0
0
16
12
0
0
0
10
100
05
NO KAC Jednota Košice
60
0
20
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
90
06
NK Martin
18
24
7,5
8
0
0
0
8
0
4,3
0
0
6
75,8
07
ŠK Laborec Humenné
42
0
14
0
0
0
0
0
0
4,3
0
0
0
60,3
08
NK Slávia Trnava
47
0
7,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,5
09
NK Zalužice
0
18
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
26
10
NK Tornaľa
3
0
7,5
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
12
11
NK Moravany nad Váhom
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
NK Ružomberok
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
2
bottom of page