03.03.2021

Pripravuje sa COVID automat pre šport

Vážení členovia SNA, športovci. MŠVVaŠ SR oznamuje všetkým športovcom o príprave...

03.03.2021

Zrušený termín

konania konferencie

Vážení členovia SNA, predsedovia jednotlivých klubov. Výkonný výbor SNA oznamuje všetkým klubom... 

 11.02.2021 

Ročné poplatky, 

prestupy a hosťovania

Vážení členovia SNA, predsedovia jednotlivých klubov. Vzhľadom k blížiacemu sa termínu konferencie SNA 2021...

 02.02.2021 

Oznámenie o konaní konferencie

Konanie konferencie

Viac

Kandidátna listina

Viac

Návratka / Prihláška

Viac

 30.01.2021 

Termín konferencie preložený

Plánovaný termín konferencie na deň 30.1.2021 sa...

 

 30.12.2020 

Školenie trénerov 2021

Školenia pre získanie kvalifikácie tréner I. a II. kvalifikačného stupňa 2021.

 

 13.11.2020 

Zrušené Majstrovstvá Slovenska

Na základe ustanovení Vestníku vlády SR zo dňa 13.novebra 2020 ruším prípravu a plánovaný termín uskutočnenia Majstrovstiev Slovenska v nohejbale, ktoré...

 

 01.10.2020 

Preventívne 

opatrenia 

COVID - 19

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva v boji proti COVID-19. Platnosť od 1. 10. 2020.

 

 19.09.2020 

Zápis zo zasadania 

VV SNA 2020

Dňa 28.8.2020 sa v Trnave uskutočnilo zasadanie VV SNA. 

 

 18.09.2020 

Školenie rozhodcov

2020

21.11.-22.11.2020 sa v Revúcej uskutoční školenie rozhodcov v nohejbale. Systém prípravy a vzdelávania trénerov a rozhodcov v Slovenskej nohejbalovej asociácii je zabezpečovaný Výkonným výborom SNA-komisiou ŠTK. Prihlášky zaslať  na uvedenú adresu do 6.11.2020

 

 01.09.2020 

Preventívne opatrenia

COVID-19

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie,
Dovoľte mi s ohľadom na stav súčasného vývoja pandémie COVID 19 a predpokladanej druhej vlne
upozorniť na nasledovné skutočnosti:


 

 13.06.2020 

Slovenská nohejbalová liga mužov začína

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, priatelia a nadšenci nohejbalu...


 

 03.06.2021 

Usmernenie Prezidenta SNA

Odporúčanie Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19. Platnosť od 3. 6. 2020.

 21.04.2020 

Usmernenie

SNA k aktuálnej situácii-COVID 19

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, vážení priatelia nohejbalu. 

 22.02.2020 

Slovenský

pohár

2020

V sobotu 22. 2. 2020 podľa plánu činnosti Slovenskej nohejbalovej asociácie sa  v Diakovej pri Martine odohral Slovenský pohár za účasti 11 družstiev z celého Slovenska.

Kontakt / +421 945 591 042

E-mail / nohejbal.sna@gmail.com

  • Facebook - Bílý kruh
  • Instagram - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh