top of page

Zmena stanov a zápis z konferencie

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie, na konferencii SNA konanej 12.06.2021 v Diakovej delegáti konferencie schválili okrem iného aj úpravu základného dokumentu SNA a tým sú stanovy asociácie. Všetky podstatné zmeny a doplnenia boli delegátom priblížené a zároveň s nimi prekonzultované. Spolu so zápisnicou z konferencie a ostatnými náležitosťami boli stanovy odoslané na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Proces zmeny by mal byť ukončený do 15 dní od doručenia dokumentov na MV SR. Priebeh a uznesenie konferencie konanej v Diakovej nájdete v priloženom zápise s konferencie. Nové stanovy budú ihneď po oznámení MV SR o zaregistrovaní zmien uverejnené na web stránke SNA a rozposlané všetkým klubom SNA.

Súvisiace súbory:

  • tlačivo - zápis z konferencie - .pdf

Autor článku: Štefan Dunaj, člen VV a ŠTK SNA

Kontakt: stefan.dunaj.sd@gmail.com

bottom of page