top of page

Zrušený termín konania konferencie

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie. Na základe výsledku hlasovania poslancov Národnej rady SR, a rozhodnutia vlády SR bolo vyhlásené predĺženie núdzového stavu v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie do 19. marca 2021 . Z uvedeného dôvodu sa ruší termín konania Konferencie SNA , ktorý bol plánovaný na deň 13.marca 2021 .

Výkonný výbor SNA oznamuje všetkým klubom, že konkrétny nový termín konania konferencie bude stanovený na základe vývoja pandémie a uvoľnenia prijímaných reštrikčných opatrení  s predpokladom konania v mesiaci apríl 2021. Miesto a program Konferencie SNA ostáva nezmenený.

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page