top of page

Pripravuje sa

COVID automat pre šport

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie.

Informujem o pridaní novej zložky na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcií šport.

 

Pridanie zložky: COVID info - https://www.minedu.sk/covid-info/

 

V predmetnej zložke sa viac dočítate o COVID automate pre šport, o výnimkách zo zákazu pre hromadné podujatia a podmienky vstupu na územie SR. V prípade otázok, prípadne doplnení postupujte podľa informácií uvedených v https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/.

 

S pozdravom,

Štátny radca Mgr. Adam Chvíla 

odbor športu / sekcia športu

Stromová 1 / 813 30 Bratislava / Slovenská republika

    

bottom of page