top of page

COVID automat pre nohejbal

Vážení členovia SNA, a priatelia nohejbalu,


V súvislosti s plánom návratu športovcov na športoviská ,ktoré predstavilo MŠVVaŠ SR  sa s platnosťou od 19.4.2021 začína uplatňovať COVID AUTOMAT-šport III. stupeň, kde šport nohejbal je zaradený medzi športy s nízkym rizikom a pre okresy s III. Stupňom varovania ( nájdete na aktuálnom rozdelení okresov podľa epidemiologickej situácie  od 19.4.2021) platí, že je umožnené športovať za uvedených podmienok podľa prílohy.
Uvedená správa nám dáva nádej pre skorý návrat športovcov na športoviská, avšak všetkých zároveň vyzývam na zodpovedné správanie a dodržiavanie opatrení, ktoré umožní ísť ďalej smerom na úplné otvorenie športovísk.

 

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA 

bottom of page