top of page

 

Komisia reprezentácie

Predseda

Lukáš Gabák / +421 907 475 838 / lukas.gabak@gmail.com

Členovia

Patrik Perun / + 421 915 978 532 / patrik.perun@gmail.com  / hlavný tréner

Richard Makara / + 420 774 900 767/ riso24@seznam.cz / hlavný metodik, tréner žien

Roman Drobný / + 421 907 733 438 / r.drobny@centrum.sk / asistent trénera žien

Peter Pomykal / + 421 915 544 178 / petopomykal@gmail.com / asistent trénera juniorov

 

Zameranie činnosti:

1. komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, klubmi a jednotlivcami zaisťuje najmä::

  • organizovanie a riadenie činnosti SNA v oblasti zabezpečenia reprezentácie SR v nohejbale,

  • koordináciu účasti reprezentantov na reprezentačných a propagačných podujatiach,

2. rozhoduje o:

  • lokalitách reprezentačných podujatí, zaisťuje ich pripravenosť podľa potreby reprezentačného družstva (ubytovanie, športové vybavenie, dostupnosť ihrísk a pod.),

3. vypracúva:

  • záväzné smernice, rozhodnutia a vysvetlenia v oblasti podľa tohto štatútu

4. predkladá VV SNA:

  • VV SNA návrh na účasť sponzorov, mediálnych partnerov, médií a ostatných účastníkov na reprezentačných a propagačných podujatiach za účasti reprezentantov,

Správy / hodnotenia

Nominačné listy

Ostatné

 

bottom of page